Danh mục sản phẩm

Đối tác

Thống kê truy cập

Hiện tại: 17

Tổng số: 159001

Silic dạng bột

Liên hệ: 0944 25 6666

Dư lượng: 5µm – 180µm (30mesh – 80mesh) +500µm ≤ 3% -180µm ≤ 10%

 

 

Thông số kỹ thuật

Dư lượng

2mm – 10mm

-

5µm – 180µm (30mesh – 80mesh)

+500µm 3%

-180µm ≤ 10%

425µm - 150µm (40mesh – 110mesh)

+425µm 5%

-150µm ≤ 15%

250µm - 140µm (60mesh – 110m

+250µm 3%

-140µm ≤ 10%

125µm - 74µm (120mesh – 200mesh)

+125µm 3%

-74µm ≤ 10%

-74µm (-200mesh)

+74µm ≤ 5%

-44µm (-325mesh)

+44µm ≤ 5%

5µm - 1µm (2500mesh – 12500mesh)

+5µm ≤ 5%