Danh mục sản phẩm

Đối tác

Thống kê truy cập

Hiện tại: 12

Tổng số: 100888

Hợp kim nhômTITAN 10% (ALTI10%)

Liên hệ: 0944 25 6666

 

 

TÊN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN (SPECIFICATION)

HỢP KIM NHÔM TITAN 10%

(ALTI10%)

Ti: 9-11%; Fe: 0,3%max; Si: 0,2%max

Al: Balance

Size: WAFFLE/INGOT/CCB